สุขสันต์วันเกิด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สุขสันต์วันเกิด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงอภิเษกกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระราชโอรส และพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชินีสุธิดาองค์ใหม่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้รับพระราชทานยศเป็นพระมารดา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นพระราชธิดาในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าจันทบุรี สุรนาถ (หม่อมเจ้านาคคตรามังคลากิติยากร) และหม่อมหลวงบัวกิติยากร (นีหม่อมหลวงบัวสนิทวงศ์)

เกิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 เข้าเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินี 

แต่ต่อมาได้ไปโรงเรียนคอนแวนต์เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ในเขตสามเสนในกรุงเทพฯ ต่อมาบิดาของเธอได้เป็นรัฐมนตรีไทยประจำฝรั่งเศส จากนั้นไปเดนมาร์ก และสุดท้ายเป็นเอกอัครราชทูตประจำศาลเซนต์เจมส์ในอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามพระองค์และทรงศึกษาต่อในสามประเทศและสุดท้ายในสวิตเซอร์แลนด์

ระหว่างที่บิดาของเธอประจำการอยู่ในปารีส เธอได้พบกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งขณะนั้นกำลังศึกษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ แต่ปัจจุบันไปปารีสแล้ว การพบกันที่ปารีสทำให้เกิดมิตรภาพและความเข้าใจ เมื่อพระองค์เสด็จพบกับอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างร้ายแรงในกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และต้องทรงประทับอยู่ที่โรงพยาบาลที่เมืองโลซานน์ พระองค์เสด็จมาเยี่ยมบ่อย

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากโรงพยาบาลอีกครั้ง ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อที่ Riante Rive โรงเรียนประจำในเมืองโลซานน์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 เสด็จพระราชดำเนินไปอย่างเงียบๆ ที่เมืองโลซานน์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2493 เสด็จฯ เสด็จฯ โดยทางเรือที่กรุงเทพฯ หลังจากห่างหายไปนาน วันที่ 28 เมษายน ปีเดียวกัน พระราชพิธีอภิเษกสมรสที่วังปทุมวัน

ทั้งคู่มีลูกสาวสามคนและลูกชายหนึ่งคน…พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนราชกัญญา (ประสูติ พ.ศ. 2494) ทรงอภิเษกสมรสและหย่าร้าง นักธุรกิจชาวอเมริกัน ปีเตอร์ เจนเซ่น มีพระธิดาสองคนและพระราชโอรสหนึ่งพระองค์ พระราชโอรสของพระองค์ถูกสังหารในเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี 2547

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ (ประสูติ พ.ศ. 2495) ทรงอภิเษกสมรสกับสุธิดา ติดใจ เพียงไม่กี่วันก่อนพิธีราชาภิเษกในปีนี้ เขามีลูกเจ็ดคนจากการแต่งงานครั้งก่อน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ประสูติ พ.ศ. 2498) ยังไม่ทรงอภิเษก

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ (ประสูติ พ.ศ. 2500) ทรงอภิเษกสมรสกับ วีรยุทธ ติชยศริน พลอากาศโท ในกองทัพอากาศ มีพระธิดาสองคนหย่าขาดจากกัน

ในปี พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ทรงเป็นพระภิกษุในศาสนาพุทธในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามธรรมเนียมของชาวไทยพุทธ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เนื่องด้วยวิธีการอันยอดเยี่ยมที่เธอทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานแบบ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชาภิเษก” ซึ่งจะแปลเป็นพระราชินีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นที่รู้จักกันดีในงานการกุศลของเธอในช่วงปีที่ทรงดำรงตำแหน่งเป็นราชินีของประเทศไทย เธอเป็นประธานสภากาชาดไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 สมเด็จพระราชินีฯ ทรงทำงานบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ลี้ภัยจากกัมพูชาและเมียนมาร์ในประเทศไทยโดยผ่านสภากาชาดไทย สมเด็จพระราชินีทรงมีบทบาทอย่างแข็งขันภายหลังภัยพิบัติสึนามิในภาคใต้ของประเทศไทยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 โศกนาฏกรรมที่สึนามิได้คร่าชีวิตหลานชายของเธอ ภูมิ เจนเซ่น ลูกชายของลูกสาวคนโตของเธอ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงมีพระพลานามัยเสื่อมถอยลง พระมหากษัตริย์ประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชในกรุงเทพฯเป็นเวลาหลายปีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก็ย้ายไปอยู่โรงพยาบาลเพื่ออยู่กับพระองค์

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เสด็จพระราชดำเนินทรงทรงพระปรีชาสามารถทรงออกกำลังที่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร แพทย์วินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ไม่ปรากฏพระราชินีในที่สาธารณะจนถึงเดือนสิงหาคม 2556 เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงออกจากโรงพยาบาล นับแต่นั้นมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ สิริอายุ 88 พรรษา หลังจากทรงพระประชวรอยู่หลายปี

วันแม่ในประเทศไทยเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และปัจจุบันบทบาทใหม่ของเธอในฐานะสมเด็จพระราชินีฯ ประเพณียังคงดำเนินต่อไป